Platforma Quo Vadis ©

Platforma Quo Vadis ©

Opis

Međunarodna akademija održivog razvoja postavila je platformu Quo Vadis. Platforma se temelji na oživljavanju prostora dajući životnu funkciju svim aktivnostima čovjeka u urbanom i ruralnom prostoru.

Model življenja u prostoru je i Vetruvijev čovjek. Marcus Vitruvius Pollio je u svojim spisima naglasio važnost proporcije i simetrije u arhitektonskom dizajnu. Smatrao je kako zgrade trebaju biti projektirane na temelju proporcija koje se nalaze u prirodi, a posebno u ljudskom tijelu. Prirodne proporcije prožele su osjećaj harmonije i ljepote svakoj strukturi. Vitruvijev čovjek predstavlja spoj umjetnosti i znanosti i kamen temeljac prema uspostavi veze između čovjeka i prirode, tj. svojevrsnu „kozmografiju mikrosvijeta”. Najpoznatiji Vitruvijev čovjek je djelo Leonarda koji je bio uvjeren da je ustrojstvo ljudskog tijela analogno ustrojstvu idealnoga svemira.

Trebaju  li gradovi i države  tome težiti? Zamislili smo grad kao idealnog čovjeka. Svaki stanovnik grada  želi ga kao takvog. Platformom  želimo progovoriti o svim segmentima ustrojstva jednog grada povezujući ga s problemima koje svi skupa živimo. Kako možemo pomoći živom gradu i biti boljim od drugih?

 

 „Politika kao mozak grada?“

Kako misli Grad? Za nas misle političari (europski, državni i lokalni) koji na različite načine upravljaju Gradom. Mogu li politike biti bolje, funkcionalnije, kvalitetnije… Upravljamo li svojim postupcima u korist održivog Grada? Treba li nam sinergija politika?

 

„Od čega smo napravljeni?“ 

Kako gradimo Grad? Jesmo li griješili u urbanizmu i koliko? Stvaramo li Grad održivo funkcionalnim? Je li zeleni Grad i poželjna sredina za življenje? Kakva je vizura Grada? U kojoj se mjeri primjenjuju suvremeni arhitektonski i urbanistički koncepti? Je li moguće intenzivnije kružno gospodarenje prostorom i zgradama? Kako je organiziran sustav sigurnosti prostora?

 

 „Kako se hranimo, kako dobivamo energiju?“ 

Kakva je energetska učinkovitost novih zgrada? Kako utopljavamo stare zgrade? Kolika nam je energetska infrastruktura i je li u skladu s politikama dekarbonizacije? Koliko obnovljivih izvora energije koristimo? Je li budućnost Grada sunčeva energija? Može li i kadaGrad postati energetski neovisan i ugljično neutralan grad?

 

 „Kako dišemo?“

Imamo li dovoljno parkova i urbanih šuma? U kojoj mjeri je zelenilo grada filter naših zagađenja zraka? Kakav nam je odnos prema parkovima i njihovoj revitalizaciji? Trebamo li povećati parkovne površine grada? Kako se razvija zelena infrastruktura i smanjenje učinka toplinskih otoka?

 

 „Kako kroz naše tijelo teče životni fluid?“

Odgovara li javni prijevoz potrebama Grada? Koliko upotrebljavamo javni prijevoz? Kolika je zastupljenost zelenih vozila u javnom i privatnom prijevozu? Je li Grad pristupačan svim članovima društva? Koji se koraci poduzimaju za dekarbonizaciju prometa? Imamo li alternativne pravce razvoja prometa? Jesmo li zagadili vizualni prostor uz prometnice nepotrebnim reklamnim panoima?

 

 „Kako postupamo sa našim fekalijama?“

Zadovoljava li trenutni sustav upravljanja otpadom potrebe Grada? Imamo li stvarnu strategiju upravljanja otpadom? Koliko termička oporaba otpada, piroliza i proizvodnja vodika mogu riješiti problem otpada? Je li sanacija odlagališta hitna i alarmantna potreba i kako je izvesti? Kako i gdje kompostirati organski dio otpada? Jesu li MBO postrojenje rješenje za Grad? Treba li termička oporaba medicinskog otpada? Kako riješiti problem mulja sa pročistača otpadnih voda? Koliko smo zagadili grad svjetlosnim emisijama?