Nova zaštićena područja

U Orašju  je održan tehnički sastanak predstavnika Centra kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj i Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije s predstavnicima Županije Posavske i Međunarodne akademije održivog razvoja. Cilj sastanka je bio uključivanje projekta „Park biosfere Srednja Posavina“ koje je predložila Međunarodna akademija održivog razvoja  te snažnije uključenje Županije Posavske u provedbu europskog projekta DaWetRest (https://dawetrest.eu/) financiranog iz fonda Europske komisije za istraživanje i inovacije Obzor Europa (HORIZON EUROPE).

Bosanska Posavina nema niti jedno područje zaštićeno u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode FBiH, dok je gotovo cijela obala rijeke Save u RH u sustavu jednom od oblika zaštite prirode.

Projektni tim Međunarodne akademije održivog razvoja (https://esgbh.com) u sastavu dr.sc. Tomislavom Lukić, dr.sc. Tomislav Dubravac, prof.dr. Svjetlana Stanić-Koštroman , doc.dr.sc. Ana Buljubašić i prof.dr.sc. Dalibor Ballian je u suradnji s gospodarskim subjektima, a najviše sa Ministarstvom prometa, veza i zaštite okoliša Županije Posavske pripremila stručne podloge za proglašenje dva zaštićena područja „Tišina“ i „Starača“. Projekte je podržalo Federalno ministarstvo okoliša i turizma.

U regiji  klimatske promjene imaju značajne negativne socio-ekonomske posljedice, a vlažna staništa igraju ključnu ulogu u ublažavanju tih posljedica. Posebno značajan tip prirodnih vlažnih staništa su tresetišta. Ona na globalnoj razini akumuliraju ogromne količine ugljika odnosno posjeduju izuzetan potencijal za ublažavanje suvremenih utjecaja klimatskih promjena.

Sastanak je otvorio ministar prometa, veza i zaštite okoliša Županije Posavske Pero Radić, te istakao potrebe i izazove Županije Posavske povezane s okolišnim pitanjima. Direktor Centra kompetencija, dr. sc. Ivan Ambroš je predstavio Centar kompetencija i mogućnosti suradnje na projektima. Voditeljica odjela za istraživanje, razvoj i međunarodnu suradnju Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije Vedrana Džoić predstavila je aktivnosti agencije i pozitivna iskustva u dosadašnjoj suradnji s institucijama Županije Posavske. Viši voditelj projekata u Centru kompetencija, dr. sc. Zlatko Nedić je predstavio projekt DaWetRest te poziv za pridružene regije u okviru kojeg je moguće financiranje projekata u vrijednosti do 75.000 eura po projektu. Županija Posavska jedna je od sestrinskih lokacija projekta DaWetRest na kojoj tek treba definirati ekološke izazove i kritične točke za restauraciju i revitalizaciju ekosustava. Predstavnik Međunarodne akademije održivog razvoja dr. sc. Tomislav Lukić je u svojoj prezentaciji predstavi idejni prijedlog „Park biosfere Srednja Posavina“ te naglasio značaj obnavljanja vrijednih ekosustava močvarnog tipa kao što su bara Tišina i Starača što  dugoročno  vodi ka proglašenju područja pod zaštitom UNESCO-a u posavskoj regiji.