Međunarodna akademija održivog razvoja

International Academy of Sustainable Development

Programi

Raspored i program edukacija viših razina će biti sukcesivno objavljivani.