Biografija

Svjetlana Stanić Koštroman

prof.dr.sc. Svjetlana Koštroman

Expert in sustainable water management and nature protection
Director of the Water Administration
Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management Herzegovina Neretva County, Mostar, Bosnia and Herzegovina

Svjetlana Stanić-Koštroman je rođena 21.8.1978. godine u Sarajevu. Osnovnu i srednju školu završila je u Kiseljaku, nakon čega diplomira biologiju i kemiju 2002. godine na Sveučilištu Mostaru. Iste godine nastavlja školovanje na poslijediplomskom studiju Ekologije i zaštite prirode na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te Doktorskom studiju biologije, gdje 2009. godine stiče stupanj doktora prirodnih znanosti. Od studenoga 2002. godine radi na Sveučilištu u Mostaru, gdje je izabrana u zvanje docenta (2009. godine), izvanrednog profesora (2014. godine), te redovitog profesora prirodnih znanosti u znanstvenoj grani ekologije (2020. godina). Nositelj je više kolegija na preddiplomskim, diplomskim i doktorskim studijima Sveučilišta u Mostaru te jedan od inicijatora pokretanja preddiplomskog studija Biologije, diplomskog studija Ekologije i zaštite prirode, kao i doktorskog studija Ekologije, zaštite prirode i okoliša, na kojem je i član Stručnog vijeća doktorskog studija. U periodu od 2010. do 2017. godine obnašala je dužnost pročelnice Studija biologije, a od 2015. do 2017. godine i dužnost pomoćnice prodekana za znanost i međunarodnu suradnju te koordinatora za projekte Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru. Od 2017. do 2021 godine obnaša dužnost člana Upravnog vijeća Sveučilišta u Mostaru, a od 2022. godine voditeljica je Cleantech HUB-a znanja Sveučilišta u Mostaru. Od 2023. godine direktorica je Uprave za vode u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanske županije.

U svom znanstvenom i stručnom opusu kao autor ili koautor objavila je stotinjak publikacija iz oblasti ekologije i održivog razvoja, s posebnim naglaskom na održivo upravljanje vodnim resursima. Koautor je četiri sveučilišna udžbenika i osam udžbenika za osnovnu školu, te je mentor brojnih završnih i diplomskih radova te je mentor/komentor dvije doktorske disertacije. Voditelj je ili sudionik u više od 50 domaćih ili inozemnih znanstvenih i stručnih projekata te studija. Sudjelovala je u izradi niza strateških dokumenata iz oblasti održivog i infrastrukturnog razvitka, te je brojnih stručnih komisija, odbora i timova.  Certificirani je stručnjak za rad u stručnim komisijama/povjerenstvima za ocjenu planova aktivnosti i studija o procjeni utjecaja na okoliš i certificirani IUCN Procjenitelj za Crvene liste od strane Regionalnog ureda Međunarodne unije za očuvanje prirode (IUCN) i Londonskog zoološkog društva (Zoological society of London, UK). Redoviti je član Hrvatskog društva za znanost i umjetnost. Udana je i majka dvoje djece.

 

Veljača, 2024. godine