Biografija

dr.sc. Tomislav Lukić

Tomislav Lukić je rođen u Slavonskom Brodu. Gimnaziju Zlatko Šnajder završio je u Slavonskom Brodu, te Prirodno matematički fakultet u Sarajevu, Odsjek kemija, Poslijediplomski studij Organske kemije studirao je je u Zagrebu na Prirodoslovno matematičkom fakultetu. Doktor je interdisciplinarnih znanosti o okolišu s disertacijom SPECIFIČNOSTI ETERIČNOG ULJA SMILJA (Helichrysum italicum (ROTH.) G. DON) S PROSTORA HERCEGOVINE I PROCJENA UTJECAJA PLANTAŽNOG UZGOJA NA OKOLIŠ .

Radno iskustvo je stekao kao znanstveni asistent na katedri za Fizičku kemiju Prirodno-matematičkog fakultetu te u različitim firmama na poslovima glavnog menadžera i tehnologa za zbrinjavanje otpada i kemijske tretmane termo-industrijskih postrojenja na području regije. Od 2007. do 2023. godine radio je u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma na poslovima savjetnika ministra i predstojnika ureda ministra, te kao lead auditor za TUV NORD adriatic za EN ISO 9001:2015 i EN ISO 14001:2015 . Autor je oko 600 kolumna, 50 različitih stručnih i znanstvenih članaka i rasprava i 5 knjiga. Član upravnog odbora (steering committee) projekata Europske unije: Technical Assistance to Support Tourism Industry in Bosnia and Herzegovina- GDSI 2010-2015 te Support to the Implementation of the Birds and Habitats Directives in Bosnia and Herzegovina – Prospecto 2011-2016.

Sudionik je 3 konferencije Ujedinjenih nacija i to:*United Nations Convention of Biological Diversity, COP 9, in Bonn, 2008, *United Nations Convention of Biological Diversity, COP 10, in Nagoya, 2010, i *United Nations Climate Change Conference, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) COP 15 Copenhagen 2009

Znanstveni je recenzent Glasnika Zemaljskog muzeja BiH.

Posjeduje sljedeće certifikate i ovlaštenja:

  • Ovlašteni je stručnjak za zaštitu okoliša
  • Certifikat Haidelberg grupe
  • Certifikat COWI Danska
  • Certifikat Vlade Japana
  • IRCA Certificate London ISO 9001:2015
  • TÜV NORD Certificate ISO 14001:2015
  • TÜV HELLAS Certificate ISO 14064-1:2018 SPECIFICATION WITH ORGANIZATION-LEVEL GUIDANCE FOR THE QUANTIFICATION AND REPORTING OF GREENHOUSE GAS EMISSIONS AND REMOVALS

Dobitnik je „Zlatne kovanice“, nagrade Brodsko-posavske županije za izniman doprinos ekologiji i
zaštiti okoliša 2014.