Biografija

Ana Buljubašić

doc.dr.sc. Ana Buljubašić

Sveučilište u Mostaru, Fakultet Prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti
Matice hrvatske bb 88 000 Mostar Bosna i Hercegovina

University of Mostar, Faculty of Natural Sciences, Mathematics and Educational Sciences
Matice hrvatska bb 88 000 Mostar Bosnia and Herzegovina

Doktorica je znanosti iz područja interdisciplinarnih prirodnih znanosti što je predmet njezina interesa. Proučava interakcije između čovjeka i sustava u okolišu (ekotoni), te sustave održivog i integriranog upravljanja okolišem i održivog razvoja. Područje od posebnog interesa je upravljanje komunalnim otpadom kojemu posvećuje u zadnjih nekoliko godina dobar dio svojega znanstveno istraživačkoga rada. Aktivno je sudjelovala na preko dvadeset seminara i kongresa te objavila dvadesetak znanstvenih i stručnih radova sa koautorima.

She is a doctor of science in the field of interdisciplinary natural sciences, which is the subject of her interest. It studies interactions between humans and systems in the environment (ecotones), and systems of sustainable and integrated environmental management and sustainable development. An area of special interest is municipal waste management, to which he has devoted a good part of his scientific research work in the last few years. She actively participated in over twenty seminars and congresses and published twenty scientific and professional papers with co-authors.